Razrabotki

План-конспект по Човекът и обществото. Тема: Българското средновековно общество. за 3 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

ПЛАН-КОНСПЕКТ по Човекът и обществото (трети клас)- 8 страници

Тема: Българското средновековно общество

Вид на урока: Урок за затвърдяване и упражнение

Цели на урока:

 • Затвърдяване и развитие на уменията за работа с линията на времето, работа с текст и работа с изображение
 • Затвърдяване на знанията за българските владетели и за събитията, свързани с тях
 • Възпитаване на чувство на родолюбие и национална гордост, във връзка с на Националния празник на България

Задачи:

 • Да подреждат събития с помощта на линията на времето
 • Да извлича информация за миналото от материални източници и от илюстративен материал
 • Да осъзнават изучаваните събития като неделима част от славното и древно минало на България, с което трябва да се гордеят

Методи и средства: разказ, наблюдение, беседа, упражнение, анализ, учебник, работни листове.

Очаквани резултати:

 • Подрежда събития с помощта на линия на времето.
 • Търси информация по определен проблем от писмени документи/текст в учебника.
 • Извлича информация за миналото от материални източници и от илюстративен материал

 

Ход на урока:...............

Използвана литература:

 1. Учебник по Човекът и общество за 3 клас. Издателство „Просвета плюс“. София, 2018.
 2. Книга за учителя по Човекът и общество за 3 клас. Издателство „Просвета плюс“. София, 2018.