Razrabotki

План-конспект по Човекът и обществото. Тема: Българското царство до средата на 20 век. за 4 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок - 8 страници 

Човек и обществото

Издателство: Просвета плюс - Учебник, страница 44

Тема на урока: Българското царство до средата на 20 век.

Тип на урока: За нови знания.

Цели на урока:

Образователни:

 • Запознаване на учениците с войните, които води България през първата половина на 20-ти век.

Възпитателни:                        

 • Формиране на представи за героизма и патриотизма на българските войници.
 • Запознаване с ярки личности и събития в българската история.

Развиващи:

 • Развиване на уменията на учениците за работа с карта.
 • Развиване на уменията да се съставят писмени текстове по снимки, картини и други източници на работа.

Методи и похвати:

 • Разказ
 • Беседа

Форми:

 • Фронтална;
 • Индивидуална.

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Снимки
 • Видео материал
 • Географска карта
 • Учебна тетрадка

Ход на урока:........................