Razrabotki

План-конспект по Човекът и обществото. Тема: Второто българско царство. 3 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Човекът и обществото за 3 клас - 9 страници + илюстрации

Тема: Второто българско царство

Вид на урока: Обобщение

Цели на урока:

 • Свързва значими събития и процеси за единение на българското общество със съответния владетел.
 • Дава примери за приноси на България в средновековна Европа.

 Задачи:

Образователни:

 • Съставяне на устни и на кратки писмени описания на исторически обекти (Компетентности в областта на българския език)
 • Извличане на информация от илюстративен материал (Умения за учене)
 • Търсене на информация в учебника (Умения за учене)
 • Работа с нагледни материали (Социални и граждански компетентности)
 • Формулиране на достъпни изводи за значението на ярки събития (Социални и граждански компетентности)

Възпитателни:

 • Да осъзнават значимостта на случилите се събития и да изпитват съпричастност към съдбата на България

Развиващи:

 • Да развиват аналитичното и логическото си мислене

Методи и средства:, разказ, наблюдение, беседа, упражнение, четене с разбиране, анализ, учебна тетрадка, учебник, електронен учебник

Очаквани резултати:

 • Свързва значими събития и процеси за единение на българското общество със съответния владетел.
 • Дава примери за приноса на България в средновековна Европа.

Нови понятия: данъци, занаятчии

Въведени: държава, общество, групи в обществото, цар, боляри, Църква, духовенство, манастир, българска азбука.

Ключови компетентности и междупредметни връзки

 • Съставяне на устни и на кратки писмени описания на исторически обекти (Компетентности в областта на българския език)
 • Извличане на информация от илюстративен материал (Умения за учене)
 • Търсене на информация в учебника (Умения за учене)
 • Работа с нагледни материали (Социални и граждански компетентности)
 • Формулиране на достъпни изводи за значението на ярки събития (Социални и граждански компетентности)

 

Ход на урока:................

 

Използвана литература:

 1. Книга за учителя по Човекът и обществото за трети клас. Автори: С. Цветанска, М. Султанова, Е. Михайлова, М. Радилова. Издателство „Просвета Плюс“, София, 2018.
 2. Учебник по Човекът и обществото за трети клас. Автори: С. Цветанска, М. Султанова, Е. Михайлова, М. Радилова. Издателство „Просвета Плюс“, София, 2018.