Razrabotki

План-конспект по Човекът и обществото. Тема: Във възрожденския град. 3 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Човекът и обществото за 3клас - 10 страници 

Издателство ПРОСВЕТА - „Чуден свят“ – автори: Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова, 2018.

 

Тема: Във възрожденския град

Вид на урока- урок за затвърдяване

Цели:

 1. Осъзнаване на въздействието на промените през Възраждането върху всекидневния живот на българите и на града като място, в което живее различно население.
 2. Умение да сравняват и описват изображения.

Задачи:                                                             

Образователни:

 • Учениците, да осъзнаят как са изглеждали градските къщи през 19. век, как са изглеждали хората, възрожденското школо.

Възпитателни:

 • Възпитаване на любов и родолюбие у учениците, и гордост от, създаването на, самостоятелна, българска църква, с което българският, народ е признат, за отделен, християнски народ.

Развиващи:

 • Развиване на умения, за нанасяне, на информация, върху историческа карта.

 

Компетентности като очаквани резултати от обучението

 • Разказва за делата на ярки възрожденски личности – др. Петър Берон.
 • Извлича информация за обществото от достъпни източници на знания.
 • Разказва за ярки събития в българската история.

Нови понятия: няма.

 • Понятия, които се конкретизират: Българско възраждане, книгоиздател, журналист, поет.

Дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметни връзки:

 • съставяне на кратки устни описания (Компетентности в областта на българския език)
 • извличане на информация за миналото от материални източници и от илюстративен материал (Умения за учене)
 • работа с нагледни материали (карти, табла, картини) (Умения за учене)
 • формулиране на достъпни изводи за значението на ярки събития (Социални и граждански компетентности)
 • проучване на факти от българската история, които доказват положителното значение на многостранните културни взаимодействия на българите и техните водачи (Умения за общуване на чужди езици)
 • проучване на факти, които илюстрират отвореност на бележити българи към чуждите култури (Умения за общуване на чужди езици)

Средства:

 • Илюстрации
 • Учебник и учебна тетрадка по човекът и обществото

 

Ход на урока:......................