Razrabotki

План-конспект по Човекът и обществото. Тема: Съпротивата срещу завоевателите. 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Човекът и обществото за 3 клас - 9 страници + илюстрации

Тема: Съпротивата срещу завоевателите

Вид на урока: урок за нови знания

Очаквани резултати:

 • Разбира ролята на християнството, езика, книжнината и традициите за запазването на българската етническа общност през XV – XVII в.
 • Разбира значението на мирните и въоръжените форми на съпротива срещу османската власт.
 • Извлича информация за обществото от достъпни източници на знания.
 • Разказва за ярки събития и личности в българската история.

Нови понятия: Хайдути

Ключови компетентности и междупредметни връзки:

 • Съставяне на кратки устни описания (Компетентности в областта на българския език)
 • Използване в устно преразказване на знанията за време, посока, пространство, година, век (Математически компетентности и основни компетентности в природните науки и технологиите)
 • Извличане на информация за миналото от материални източници и от илюстративен материал (Умения за учене)
 • Работа с нагледни материали (карти, табла, картини) (Умения за учене)
 • Формулиране на достъпни изводи за значението на ярки събития Социални и граждански компетентности).   

 

Ход на урока:..................

 

Използвана литература:

 1. Книга за учителя по Човекът и обществото за трети клас. Автори: С. Цветанска, М. Султанова, Е. Михайлова, М. Радилова. Издателство „Просвета Плюс“, София, 2018.
 2. Учебник по Човекът и обществото за трети клас. Автори: С. Цветанска, М. Султанова, Е. Михайлова, М. Радилова. Издателство „Просвета Плюс“, София, 2018.