Razrabotki

План-конспект по Човекът и природата. Тема: Опазване на природата. за 4 клас

Продажна цена Цена 4.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Човекът и природата за 4 клас - 4 страници

Издателство „Булвест 2000“

Тема: Опазване на природата

Тип на урока: За нови знания

Цели на урока:

Образователни: запознаване с дейности на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата; илюстриране с примери на дейности, насочени към опазване на организмите и средата им на живот; усвояване на знания за застрашени от изчезване видове растения и животни и защитени територии.

  • Възпитателни: формиране на позитивно и грижовно отношение към природата.
  • Развиващи: разбиране на необходимостта от опазването на природата и организмите, които я обитават.

Методи: беседа, разказ, обяснение, наблюдение, работа с учебника, игрови метод.

Дидактически средства и материали:

Табла.

Ход на урока: