Razrabotki

План-конспект по Човекът и природата. Тема: Растеж и развитие на живораждащи животни. за 4 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Човекът и природата за 4 клас - 10 страници

Тема: „Растеж и развитие на живораждащи животни“

Тип на урока: За затвърдяване на знанията.

Цели на урока:

 • затвърдяване и разширяване на знанията за растежа и развитието на живораждащите животните;
 • описване на грижите, които полагат бозайниците за отглеждане на потомството си;
 • сравняване на следзародишното развитие на различни животни.

Задачи:

 • Описва по схема развитието на животни, които раждат малките си.

Методи и похвати:

 • Беседа
 • Наблюдение
 • Работа с учебника
 • Обяснение

Форми:

 • Фронтална;
 • Индивидуална.

 

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Ел.учебник

Очаквани резултати на ниво учебна програма: Описва по схема развитието на животни, които раждат малките си.

 

Ход на урока:................

Използвана литература:

 • Книга за учителя по Човекът и природата за 4 клас. Автор: Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова. Издателство „Просвета плюс“, София, 2019.
 • Учебник по Човекът и природата за 4 клас. Автор: Ели Пещерска, Мария Кабасанова. Издателство: Просвета Плюс, София, 2019.