Razrabotki

План-конспект по Човекът и природата. Тема: Сили. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект на урок по Човекът и природата за 3 клас - 6 страници

Тема: Сили

Тип на урока: урок за нови знания

Цели:

  1. Образователни: - формиране на представи и умения за разпознаване на различните видове сили; осмисляне на тяхното приложение в бита и спорта; разбиране на рисковете от тяхното приложение
  2. Възпитателни: активизиране на учениците за работа в екип, за проява на взаимопомощ, разбиране, толерантност
  3. Развиващи: развитие на умения за сравнение, съпоставка, анализ; осмисляне на предимства и недостатъци от приложение на отделните видове сили.

Методи: беседа, демонстрация, работа с учебник, обяснение на учебния материал, експеримент

Нагледни средства и дидактически материали: балон, фенерче

Основни понятия: сила, земно притегляне

 

ХОД НА УРОКА:..........