Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 1 клас - 8 страници

/Издателство "Просвета"/


Тип на урока: За затвърдяване на знания

Вид на урока : Урок по Математика

Задачи:

Образователни:

 • Да се затвърдят уменията за извършване на действия събиране и изваждане до 20 без преминаване
 • Да се затвърдят уменията за вертикално позициониране на числов израз
 • Затвърдяване на алгоритъма за събиране и изваждане на числата до 20
 • Правилно изговаряне и записване на числов израз и условие по илюстрация

 

Развиващи :

 • Да се формират качества като гъвкавост, рационалност , наблюдателност
 • Да се формира творческа мисъл
 • Усъвършенстване на бързо и точно пресмятане на математическите действия

 

Възпитателни:

 • Възпитаване на нравствени качества у учениците
 • Стимулиране на интерес към математическите знания

 

Методи на обучение:

 • Беседа
 • Упражнение
 • Самостоятелна работа
 • Сравнение
 • Аналитико-синтетичен
 • Демонстрация и наблюдение
 • Работа с учебник
 • Работа с учебна тетрадка

 

Нагледни средства и дидактически материали:

 • Шаблон с птици
 • Шаблон с дръвчета
 • Постер
 • Сметало
 • Цифри и знаци, пръчици
 • Работен лист