Razrabotki

План конспект по Математика. Тема: Събиране и изваждане на числа от вида 13+1; 14 – 1; 14 -13. 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 1 клас - 11 страници

Издателство: Просвета

Предмет: Математика- 1 клас

Тема на урока: Събиране и изваждане на числа от вида 13+1; 14 – 1; 14 -13

Тип на урока: За затвърдяване на знания

Вид на урока : Урок по Математика

Задачи:

 

Образователни:

 • Затвърдяване на алгоритъма за събиране и изваждане на числата от вида 13+1; 14 – 1; 14 -13;
 • Да се затвърди умението за използване на връзката между събирането и изваждането;
 • Да се затвърдят понятията за наименованията на компонентите на аритметичното действие събиране- събираемо, сбор;
 • Да се затвърдят уменията за вертикално позициониране на числов израз;
 • Правилно изговаряне и записване на числов израз и съставяне на условие по илюстрация.

Развиващи :

 • Да се формират качества като гъвкавост, рационалност , наблюдателност;
 • Да се формира творческа мисъл;
 • Усъвършенстване на бързо и точно пресмятане на математическите действия;
 • Развитие на вниманието и въображението.

 

Възпитателни:

 • Възпитаване на нравствени качества у учениците;
 • Да пишат красиво и четливо;
 • Стимулиране на интерес към математическите знания.

 

Методи на обучение:

 • Беседа
 • Упражнение
 • Самостоятелна работа
 • Работа в екип
 • Сравнение
 • Аналитико-синтетичен
 • Дидактическа игра
 • Работа с учебник
 • Работа с учебна тетрадка

Нагледни средства и дидактически материали:

 • Постер
 • Сметало
 • Цифри и знаци, пръчици
 • Работен лист

 

Междупредметни връзки: математика, околен свят, български език, изобразително изкуство