Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Видове триъгълници според ъглите. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 3 клас - 6 страници

Тема на урока: Видове триъгълници според ъглите

Учебник: Математика за ІІІ клас, Просвета

Тип на урока: урок за нови знания

Цел на урока. Да се запознаят учениците с видовете триъгълници според ъглите им и да формират представи за видовете триъгълници според ъглите и да се формират умения за определяне на вида им.

 • Възпитателни цели

 

 • развиване на уменията за учене и самостоятелно справяне с поставените задачи
 • формиране на положително отношение към учебния труд
 • стимулиране на любознателност
 • старателно и прилежно изпълнение на поставената задача

 

 • Развиващи цели
 • разгръщане на творческия потенциал, въображението и познавателните интереси на детето
 • максимално развиване на индивидуалните способности
 • активизиране на психическите процеси /съпоставяне, сравняване, обобщаване и др./
 • усъвършенстване на способностите на детето за бързо пресмятане и ориентиране при решаването на задачи
 • развиване на мисленето, на съзнателност, активност, самостоятелност, наблюдателност и др.
 • изграждане на умения за самоконтрол и самооценка
 • създаване на интерес и мотивация за изучаване на математиката
 • Образователни цели
 • затвърдяване на учебното съдържание и автоматизиране на уменията за откриване на различни видове триъгълници и пресмятане на обиколката им
 • формиране на знания на учениците за различните видове триъгълници според ъглите и да се формира умение за чертането им върху квадратна мрежа
 • пренос на знания в нови учебни ситуации

Методи: фронтален – обяснение и показ (от учителя), индивидуална работа (от учениците), дискусия.

Дидактични материали: Учебник по математика за трети клас, учебна тетрадка, чертожен триъгълник; танграми - различни по вид триъгълници от картон, ножици и моливи.

Понятия: правоъгълен триъгълник, тъпоъгълен триъгълник, остроъгълен триъгълник.

Ход на урока:.........................