Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Деление на сбор с число. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по  математика за 3 клас- 8 страници

Тема на урока: Деление на сбор с число

(урок № 74 от Математика за III клас, с авторски колектив: Ангелина Манова и Юлияна Гарчева, издателство „Просвета 1945“

         Тип на урока: За затвърдяване на знанията и формиране на умения

         Цели:

  • Образователни: затвърдяване на уменията за използване на свойството деление на сбор с число
  • Да се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи по два начина
  • Възпитателни цели : точност при пресмятанията
  • Развиващи цели: развиване на мисленето, вниманието, логическото мислене, наблюдателност

Методи на урока:

  • Упражнение;
  • Репродуктивна беседа
  • Работа с учебник;
  • Аналитико-синтетичен;
  • Проверка и самопроверка

 

Нагледни средства и дидактически материали: учебник и учебна тетрадка

Ход на урока:..............