Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Деление на числата до 100 с двуцифрено число. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 3 клас - 8 страници

Тема:  Деление на числата до 100 с двуцифрено число

Тип на урока:  За нови знания

Цели: 

             А) Образователни

- Да се усвои алгоритъмът за писмено деление на числата до 100 с двуцифрено число

              Б) Възпитателни

- Да се възпита у учениците точност и прецизност при изпълнение на поставените задачи.

- Да се възпитава у учениците организираност и дисциплинираност.

               В) Развиващи

- Да се формират и развиват качествата  на мисленето- гъвкавост, оригиналност, рационалност, широта

- Да се развият логическите операции- сравнение, анализ, синтез, обобщение.

Методи:  беседа, обяснение, упражнение , групова работа, работа с учебника по математика

Нагледни средства и дидактични материали:  учебник, тетрадка,  табла

Ход на урока:................