Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Денонощие. за 2 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 2 клас + илюстрации - 7 страници

План – конспект по Математика

Изд. Булвест 2000

1.Тема: Денонощие

2.Вид на урока:  За нови знания.

3.Цели:

-усвояване на знания за мерната единица денонощие;

-усвояване на зняния за мерната единица час;

4.Задачи:

4.1. Образователни:

-запознаване с мерната единица за време денонощие;

-изграждане на знания за връзката й с мерната единица час;

-изграждане на умения за определяне на време в денонощието;

-усъвършенстване уменията за решаване на текстови задачи;

4.2.Възпитателни:

-Възпитаване на положителна мотивация за овладяване на нови знания и прилагането им в различни ситуации;

- Формиране на положително отношение към математическите знания и ползата от тях;

4.3. Развиващи:

-Развиване на памет, внимание, въображение, мислене и съобразителност;

5.Очаквани резултати:

5.1.На равнище понятия ученикът:

-разбира що е то денонощие;

5.2.На равнище умения ученикът:

- решава задачи свързани с денонощие;

5.3.На равнище отношения ученикът:

-свързва математическото действие с житейски ситуации;

-проявява интерес и желание за участие в  различни игри;

-изгражда положително отношение към учебния труд, желание и воля за преодоляване на трудностите;

6.Методи на работа: словесни, нагледни, игрови.

7.Средства: за онагледяване, за самостоятелна работа и контрол, мултимедия.

8.Подходи: действен, интерактивен, проблемен.

 

Ход на урока:...............