Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Ден и нощ. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за втора възрастова група в детската градина + илюстрации /подробно разработен/ - 8 страници

Образователно направление: Математика

Тема: Ден и нощ.

Образователно ядро: Времеви отношения.

Цел: Стимулиране на детското развитие чрез насочване на познавателни процеси на детето към математическите характиристики на околния свят и тяхното диференциране чрез овладяване, и разпознаване и назоваване на частите на денонощието – сутрин, обед, вечер, нощ.

Задачи:

  1. Да разпознава и назовава частите на денонощието, като използва думите „по-рано“, „по-късно“, „преди“, „след това“.
  1. Възпитаване на децата в помощ и взаимопомощ
  1. Да се ориентира в последователността на събитията във времето.
  1. Изисква се точен и пълен отговор от децата.

Методи, средства, похвати: Разговор-беседа, демонстрация, табло, игра.

Очаквани резултати: Разпознава и назовава частите на денонощието, като използва думите „по-рано“, „по-късно“, „преди“, „след това“, да се ориентира в последователността на събитията във времето.

Интегриране с други образователни направления: Околен свят, Български език и Физическа култура.

Ход на ситуацията:....................