Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Едно-много-нито едно. за 1 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 1 възрастова група + илюстрации - 5 страници

Тема:“Едно-много-нито едно“

Формиране на елементарни математически представи

Образователно ядро: Количествени представи

Цел:

1.Да се продължи формиране на понятието „ едно- много –нито едно”.

2.Да се развие познавателно-мисловната дейност, зрително – двигателна координация.

3.Да се възпита положителна нагласа за участие в занятия, да полагат усърдие.

Методи и похвати: Беседа, демонстрация

Материали: магнитна дъска, картинки, показалка, аквариум, рибка, ваза с цветя и без цветя, кош с топки / толкова на брой, колкото са децата /, зеленчуци.

Връзки с други направления: БЕЛ, природен свят.

 

Ход на занятието:..............