Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Запознаване с цифрата и числото 4. за 1 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 1клас - 5 страници

Тема „Запознаване с цифрата и числото 4“

Тип на урока:  Урок за нови знанията

Цели и задачи  на урока:

 • Образователни цели и задачи

 -  Да се усвоят уменията от  изписването на цифрата 4

- Да усвоят  учениците мястото на числата в числовата редица;

- Да умеят да сравняват със знаците  >  <  = .

_Да умеят да поставят правилната цифра на празното квадратче.

 • Възпитателни цели и задачи
 • Възпитание на толерантност;
 • Възпитание на взаимопомощ;

 

 • Развиващи цели и задачи
 • Развитие на творческо мислене;
 • Развитие на логическо мислене;
 • Развитие на аналитико-синтетично мислене.

Методи:

 • Аналитико-синтетичен
 • Упражнения

Урок за нови знания

 • Демонстрация
 • Работа с учебно помагало и учебник
 • Аналитико – синтетичен метод


Ход на урока: ............

 

 

Използвана литература : Учебник по математика за 1 клас Издателство: Просвета основано1945 .С автори: Юлияна Гарчева и Ангелина Манова