Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Изваждане на Естествени числа без преминаване. за 4 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 4 клас - 7 страници

Издателство "Просвета"

Тема на урока:  Изваждане на естествени числа без преминаване

Място на урока в системата уроци по даден раздел:  Урок 20, Раздел 3 „Събиране и изваждане на числата над 1000” (Математика за 4.клас – изд. Просвета, А. Манова и колектив)

Вид на урока: Урок за усвояване на умения и навици

Цели на урока:

  1. Образователни:
  • Да се усвои алгоритъмът за изваждане на многоцифрени числа без преминаване.
  • Да се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи, съставяне на текстови задачи по съкратен запис.
  1. Развиващи: Развитие на аналитико-синтетичната и обобщаваща дейност на учениците.
  2. Възпитателни: Прегледност и точност при записване на задачите в тетрадката.

Реализация на дидактическите принципи:  системност и трайност на знанията и уменията, достъпност и научност, интегративност.

Методи за обучение, приложени в урока: упражнение, беседа, самостоятелна работа, работа с учебника и учебната тетрадка

Реализация на междупредметни и вътрешнопредметни връзки: Участие в дейности, свързани с решаване на конкретни житейски проблеми.

 

Ход  на урока:.....................