Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Километър. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 3 клас + илюстрации - 7 страници

Тема: „Километър“

Тип на урока: За нови знания

Цели:

Образователни:

 1. Усвояване на знания за разпознаване на мерната единица за дължина километър и нейното означение (км).
 2. Усвояване на знания за връзката между метър и километър.
 3. Затвърждаване на знанията и уменията за събиране и изваждане на именувани числа (с мерните единици за дължина).
 4. Затвърждаване на уменията за намиране на неизвестно събираемо.
 5. Формиране на знания за представяне графично на съставна текстова задача и умения за нейното решаване.

Възпитателни:

 1. Възпитаване на любопитство към математиката.
 2. Формиране на положително отношение към знанията по математика и ползата от тях.

Развиващи:

 1. Развиване на логическото мислене.
 2. Развиване на наблюдателността.

Методи:

 1. Наблюдение.
 2. Беседа.
 3. Сравнение.

Нагледни средства:

Учебник по математика за 3 клас на издателство „Просвета Плюс“, 2018 г.

 

Методически ход на урока:...........