Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Кое къде е. 1 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за първа възрастова група в детската градина + илюстрации - 6 страници

Тема: Кое къде е.

Образователно ядро: Пространствени отношения.

Цел: Стимулиране на детското развитие чрез насочване на познавателни интереси на детето към математическите характеристики на околния свят и тяхното диференциране чрез овладяване, и определяне мястото на предмет спрямо местоположението му.

Задачи:

  • Да определя мястото на предмета, като използва думите горе, долу, отпред, отзад, във, в, под, над, до, на, върху.
  • Възпитаване на децата в помощ и взаимопомощ.
  • Да затвърдят представите си за предметите и тяхното предназначение.
  • Изисква се точен и пълен отговор от децата.

Методи, средства, похвати: Разговор-беседа, демонстрация, табло, игра.

Очаквани резултати: Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение. Използва горе, долу, отпред, отзад, във, в, под, над, на, до, върху.

Интегриране с други образователни направления: Околен свят, Български език, Изобразително изкуство.

Ход на ситуацията:.................