Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Кои са тези фигури. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа ситуация по математика за 3 възрастова група - 5 страници

Образователно направление: Математика

Тема: Кои са тези фигури“

Образователно ядро:

 • Равнинни фигури
 • Пространствени отношения

Цели:

 • Формиране на елементарни представи за геометрични фигури.
 • Разпознаване, сравняване и откриване на геометрични фигури.
 • Развиване на вниманието, съобразителността и логическото мислене на децата.
 1. Задачи:
 • Да преоткриват равнинните фигури: кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник.
 • Умения да комбинират и да моделират геометрични фигури и да ги разпознават в околната среда.

Методи:

 • Нагледни - табло с различни изображения на геометрични фигури.
 • Словесни - беседа, обяснение.
 • Практически - упражнение, демонстрация, моделиране.
 • Игров метод

Средства: табло, различни по форма и цвят геометрични фигури, учебно помагало.

Интерактивни връзки: Околен свят, Изобразително изкуство, Игрова култура.

Очаквани резултати:

 • Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник.
 • Свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични фигури.
 • Комбинира познати геометрични фигури.
 • Ориентира се в двумерното пространство по план.

 

Ход на ситуацията: ..............