Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Мога да броя – „Броя и сравнявам до 7“. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 5.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа ситуация по математика за 3 възрастова група - 3 страници

Образователно направление: Математика

Ядро: Количествени отношения .

Тема: „Мога да броя“ – „Броя и сравнявам до 7 “

Цел:

1.Актуализиране на знанията за числата до 7 и техните цифри .

  1. Затвърдяване и надграждане на знанията за количествено сравняване на групи до 7 обекта.

Образователни задачи:

1.Да познава и използва числата до 7.

2.Да  сравнява множества и да познава знаците :> = <

3.Да се движи в лабиринт.

Очаквани резултати:

1.Сравнява и подрежда множества според броя на елементите им ( до 7 ) .

2.Групира и свързва групите със съответните числа .

3.Сравнява и подрежда числата до 7 .

4.Брои до седем в прав ред.

  1. Отброява обекти.

6.Определя реда на обект в редица от пет предмета в практически ситуации.

Интегративни връзки: с „Български език и литература“ , „Околен свят“, „Изобразително изкуство“.

Методи : обяснение, разговор, упражнение .

Средства: познавателна книжка

Ход на ситуацията:...................