Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: По колко са. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа ситуация по математика за 3 възрастова група + илюстрации - 6 страници

Образователно направление:  математика

Тема: „По колко са“

Ядро: Количествени отношения

Образователна цел: запознаване с числата нула и десет и записите им. Съотнасяне на карти (нула и десетка) към групи, в които няма предмети и с десет предмета.

Задачи:

 • количествено сравняване на няколко групи с нула до девет предмета;
 • запознаване с числото нула и числото десет и техния запис. Анализ на десетката и преоткриване в различни ситуации;
 • моделиране на съседни числови отношения до десет и на числовата редица до десет

Методи:

 • беседа, фронтален, мисловна дейност и комуникативни умения

Връзка с други направления

 • Природен свят - затвърдяване знанията на някои видове птици
 • Физическа култура - затвърдяване уменията заловене на топка с две ръце
 • Игрова култура - затвърдяване уменията за наблюдателност по време на игра
 • Музика - възприемане на песента „Аз пея с цифрите”

Необходими материали: цифрите от 1 до 10, гнезда на птици, яйца, патица, Косе Босе, кукувица, кортон за индивидуални работа и топка.

 

Очаквани резултати:

 • детето има конкретни представи за празно множество и нулата, за числото десет и отношенията му с числото девет;
 • сравнява количества и го подрежда във възходящ ред;
 • брои количествено и поредно до десет.
 • подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта).
 • Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече и по-малко.

Ход на ситуацията: