Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Природен календар. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на ситуация по математика за 3 възрастова група - 4 страници

Образователно направление: Математика

Ядро: Времеви отношения; пространствени отношения .

Тема: „Природен календар“

Цели: Формиране на елементарни времеви представи.

Формиране на елементарни представи за информацията, която съдържа календарът: месеци, седмици, дни. Да брои до седем.

Образователни задачи:

1.Да разбира информацията, която съдържа календарът –месеци, седмици  и дни; да брои до седем; да разпознава една седмица и модел на календар ;

2.Да посочва първия и последния ден на седмицата;

3.Да има представа за колона и редица в мрежа от квадрати и да може да определя мястото на предмет по зададени координати/ номерата на колоната и редицата /

Очаквани резултати:

  • Разпознава една седмица в модел на календар.Посочва първия и последния ден на седмицата.
  • Има представа за колона и редица в мрежа от квадрати и може да определя мястото на предмет по зададени координати/номерата на колоната и редицата/
  • Разпознава и назовава годишните сезони.
  • Ориентира се в последователността на сезоните.
  • Разбира информацията, която съдържа календарът.
  • Брои до седем.

                                    

Методи: беседа, разговор, обяснение , демонстрация , упражнение

Похвати: нагледно –практически ,игра.

Средства: картинки, рисунки ,познавателна книжка .

Ключови думи: седмица/понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък , събота , неделя/

Интегративни връзки: с „Околен свят“, „Изобразително изкуство “, „Български език и литература “

Ход на ситуацията:...............