Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Ред на действията. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 2 клас + илюстрации - 8 страници

Тема: Ред на действията

Вид на урока: За нови знания

Тип на урока: Урок по математика.

Цели на урока:

  • Запознаване с реда на извършване на пресмятанията при намиране на стойността на израз с участващи в него действия от различен ред.
  • Овладяване на умения за намиране на стойността на числов израз при спазване на реда на извършване на пресмятанията.

Задачи на урока:

  -да се запознаят учениците с реда на извършване на пресмятанията при намиране на         стойността на израз с участващи в него действия от различен ред.

-формиране на оценка и самооценка на учениците чрез използваните задачи в урока;

-обогатяване знанията на учениците.

     -  развиване на качествата – мислене, рационалност, внимание.

Методи: Беседа, самостоятелна работа, разяснения на учителя.

Нагледни средства: Учебник, дъска.

Форми: Индивидуални, групови.

Ход на урока: ...................

Използвана литература:

  1. Учебник по математика за 2 клас. Автори: Ю. Гарчева, Ан. Манова. Издателство „Просвета“, 2017.
  2. Книга за учителя по математика за 2 клас. Автори: Ю. Гарчева, А. Манова. Издателство „Просвета“, 2017.