Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Събиране и изваждане (преговор). за 4 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План- конспект на урок по математика за 4 клас  - 6 страници

Тема: Събиране и изваждане (преговор)

Тип урок: Обобщаване и систематизиране на знанията

Цел: Да се систематизират знанията и уменията за събиране и изваждане на естествени числа и приложението им при решаване на различни задачи.

Цели:Образователни: Автоматизиране и усъвършенстване уменията на учениците  за работа с многоцифрени числа.

Да научат някои статистически данни за Европейския съюз  

Възпитателни: Чрез задачите,които са им поставени в        урока,учениците да проявят траен интерес към математическите знания;

Учениците да взимат активно участие, да имат собствена позиция и нагласа за включване в урока;

 Възпитаване в чувство за принадлежност към Европейската общност и зачитане на европейските ценности;

Развиващи:Умения за бързо смятане, умения за устно смятане, умения за извличане на информация от таблици и графики;

Развитие на наблюдателност и логическо мислене,  краткотрайна памет.

Понятия:събиране, изваждане, разместително и съдружително свойство, клас на единици, клас на хиляди, клас на милиони, заемане, преминаване, сравнение, Европейски съюз

Методи: беседа, обяснение, повторение, упражнение, самостоятелна работа.

Форми на работа: фронтална, индивидуална, групова

Дидактически материали: бяла дъска, табло с карата на Европейския съюз, знамена с държавите от Европейския съюз, диск с „Ода на радостта” от Бетховен.

Междупредметни връзки: Човек и общество

Ход на урока:................