Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение и деление с числото 9. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 2 клас + илюстрации - 11 страници

Тема на урока: Умножение и деление с числото 9

Тип на урока: Урок за затвърдяване на знанията

Цели на урока:

Образователни:

 • Затвърдяаване на умения за умножение и деление с числото 9;
 • Умение за съставяне и решаване на текстови задачи по илюстрации и по дадени числови изрази;
 • Умение за пресмятане и сравняване на числови изрази;
 • Възпитателни:
 • Възпитание на самостоятелност при решаване на задачите;
 • Възпитание на толерантност и търпимост;
 • Възпитание на наблюдателност и внимателност;
 • Развиващи :
 • Развиват се качества на мисленето: анализ, обобщение, сравнение;
 • Развитие на творческо мислене;
 • Развитие на логическо мислене;
 • Развитие на въображението.

Методи:

 • Упражнение;
 • Беседа;
 • Наблюдение;
 • Демонстрация;
 • Работа с учебник;
 • Аналитико – синтетичен метод.

Средства: Учебник, учебна тетрадка, дидактични материали.

Форми на работа: Фронтална, групова и индивидуална.

Методически ход на урока: .......................

Използвана литература:

(урок № 97 /106 стр./ от Математика за II клас, с авторски колектив: Юлияна Николова Гарчева, Ангелина Филипова Манова-Мунтова, 2018 г., издателство „Просвета 1945“