Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение и деление. за 2 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 2 клас + илюстрации - 12 страници

Тема на урока: Умножение и деление

Тип на урока: Урок за затвърдяване на знанията

Цели на урока:

А) Образователни цели:

Затвърдяване на знанията на учениците за умножение и деление;

Затвърдяване на знанията за връзката между умножение и деление; Затвърдяване на знания за намиране на число, няколко пъти по- голямо (по-малко) от дадено число;

Затвърдяване на знанията от равенство с действие умножение да се извеждат равенства с действие умножение и деление;

Затвърдяване на знанията за решаване на числови изрази без скоби (спазване на реда на действията – умножение, деление, събиране, изваждане)

Затвърдяване на знанията за съставяне на съставна текстова задача по съкратен запис;

Затвърдяване на знанията за решаване на текстови задачи.

Б) Възпитателни цели:  

Възпитаване в сътрудничество и взаимопомощ, работа по групи.

В) Развиващи цели:  

Развитие на памет и логическо мислене;

Развитие на наблюдателност;

Развитие на творческите способности на учениците;

Развиване на способностите за съставяне на съставни текстови задачи по съкратен запис.

Принципи: нагледност, последователност, достъпност.

Методи: Упражнение, беседа, работа с учебник, работа с учебна тетрадка, аналитико-синтетичен.

Средства: Учебник, учебна тетрадка номер 3, допълнителни задачи за работа по групи, (задачи за напреднали ученици), нагледни средства /табла/.

Форми на работа: фронтална, индивидуална, групова

Ход на урока:........................