Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрени числа. 31. 2; 231. 2. за 3 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 3 клас - 5 страници

Тема: Умножение на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрени числа. 31. 2;  231. 2

Тип: За нови знания

Цели:

А) Образователни

- Да се усвои алгоритъмът за писмено умножение на двуцифрени и трицифрени числа без преминаване

Б) Развиващи

- развитие на логическото мислене

- развитие на вниманието

- развитие на памет

- развитие на концентрация

В) Възпитателни

- влиянието на спорта върху здравословното състояние на хората

Методи:

-Упражнение

- Беседа

- Работа с учебника

- Аналого- синтетичен метод

- Устна и писмена проверка

 

Ход на урока:...................