Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение с 5. за 2 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 2 клас + илюстрации -11 страници

Тема на урока: Умножение с 5

Вид на урока: За нови знания

Цели:

1.Изграждане на таблица за умножение с 5 с използване на различни опори - представяне на умножението като сбор от равни събираеми, разместително свойство на умножението,знание за образуване на всяко следващо произведение.

2.Работа за запаметяване на произведенията с 5.

Задачи:

1.Да се усвоят знания за умножение с числото 5.

  1. Да се изградят знания и умения у учениците да решават числови изрази с умножение с 5.
  2. Да се изградят знания и умения у учениците за решаване на текстови задачи, в чието съдържание има умножение с 5

Методи:

  • Беседа;
  • Наблюдение;
  • Демонстрация;
  • Упражнения(работа с ученика)
  • Аналитико-синтетичен метод

Използвани средства: учебник; дъска; допълнителни  материали, свързани с темата на урока.

Ход на урока: ................

Използвана литература:

  1. Учебник по математика за 2 клас. Автори: Ю. Гарчева, Ан. Манова. Издателство „Просвета“, 2017.
  2. Книга за учителя по математика за 2 клас. Автори: Ю. Гарчева, А. Манова. Издателство „Просвета“, 2017.