Razrabotki

План-конспект по Човекът и прородата. Тема: Животът на сушата. за 4 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Човекът и природата за 4 клас - 7 страници

Издателство „Булвест 2000“

Тема: Животът на сушата

Тип на урока: За нови знания

Цели на урока:

  • Образователни: усвояване на знания за условията за живот в равнините, низините, горите, високите части на планините; усвояване на знания за видовото разнообразие и за някои приспособления в устройството на растенията и животните към средата на живот; илюстриране на видовото разнообразие с примери за растения и животни в равнините, низините, горите, високите части на планините и по-същест-вените им приспособления към средата на живот.
  • Възпитателни: формиране на позитивното и грижовно отношение към животните и средата им на живот.
  • Развиващи: разбиране на необходимостта от видовото разнообразие на животните.

Методи: беседа, разказ, обяснение, наблюдение, работа с учебника, игрови метод.

Дидактически средства и материали:

Буркан с влажна пръст и пясък, няколко листа, плат и няколко дъждовни червея.

Ход на урока:......................