Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Баба - от Дора Габе. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект - четене на стихотворение „Баба“ от Дора Габе за 1 клас -  9 страници

Тема: Четене на стихотворение „Баба“ от Дора Габе

Глобална тема: Разпознава стихотворение, ориентира се в съдържанието и различава стихотворна от нестихотворна реч; чете стихотворението правилно и с разбиране.

Вид на урока: За нови знания.

Усъвършенстване на четенето на звук и буква „Б“

Цели:  

 1. четене на думи;изречения и текст с новата буква
 2. Ученикът прилага диалогично четене с жанрова ориентация към стихотворение: по въпроси, заглавие, илюстрации и външни белези на текста активизира личен опи, за да се ориентира в съдържанието – кой за какво може да говори в текста;
 3. Осмисля връзката между двата вида на текста и начина четене и докато чете, визуализира картини и долавя изразеното чувство и настроение;
 4. Забелязва специалните думи и долавя ритъма и мелодичността на стиха;
 5. изразително, като променя силата, темпото, интонацията, ритъма.
 6. Усъвършенстване и обработване качествата на четенето

Възпитателни цели

 1. Развитие на логическото мислене
 2. Формиране на приятелски взаимоотношения

Задачи:

 1. Прилага визуализация, за да конструира образа герой „баба“
 2. Зад словесният портрет на героя открива проявленията на характера на героя, реагира на художествените ефекти от употребата на звукоподдържания, рими и думи в преносно значение. Коментира се как може баба някога да е била мъничка.
 3. Ориентира се в за участниците и проследява динамиката на емоциите в диалога - баба с букли, рокля и букет; дядо – бил е млад, няма бастун.

Методи: визуализация, изразително четене, образен анализ, ролева игра, дигитално учене чрез мултимедийни презентации, вербално учене чрез словесна интерпретация; учене чрез интегриране на изкуствата – творческа интерпретация на езика на музиката и изобразителното изкуство.

Анализ и коментар на звуков модел на думи.

Формиране на начални умения  за възприемане, осмисляне и интерпретация с помощта на учителя  на кратки по обем и достъпни, като съдържание литературни произведения.

Ресурси: читанка, тетрадка, работен лист, е-ресурс (прилага се в указания технологичен ред, като задачата з запаметяването и глобалното разпознаване на думи с правописни особености се използва по преценка на учителя за готовността на децата да учат по този начин). 

 

Ход на урока: ..........

  Използвана литература:

Здравкова, С.,  Т. Власева, Т. Стоянова, В. Фламбурари. ЧИТАНКА. 1 клас. Издателство „Анубис“, 2016