Razrabotki

План-конспект по Музика. Тема: Аз танцувам. 3 група

Продажна цена Цена 3.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на ситуация по музика за 3 група - 2 страници

Образователно направление: Музика

Ядро: Музика и игри

Тема: “Аз танцувам “

Нова задача : Отразяване на метрума в музиката с подходящи движения .

Цел : Развитие на емоционалната отзивчивост към музиката .

Очаквани резултати :

1.Има общи представи за танците – хоро и валс ./знание/

2.Импровизира танцови стъпки на жанрова музика – хоро и валс ./умение/

3.Забавлява се, докато танцува./отношение/

Интегративни връзки: с „ Български език “/ ядро – свързана реч/ ; с „Околен свят“/ядро-самоутвърждаване и общуване с околните ;с „Физическа култура “/ядро – естествено-приложна двигателна дейност/

Използвани методи и подходи :

1.Практически методи :дидактична игра , подвижна игра .

2.Нагледни методи : демонстриране чрез онагледяване с картинки в познавателната книжка

3.Словесни методи : разказ.

4.Игрови похвати .

Очаквани резултати:

  • Импровизира танцови стъпки и движения на съвременни танци;
  • Насърчаване на детската спонтанна артистичност.

Ход на ситуацията:.................