Razrabotki

План-сценарии: Състезание „Забавна математика“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-сценарий на извънкласна дейност по математика - 15 страници

Извънурочна тема: „Забавна математика“

Клас: 4 клас

Задачи: да умеят четвъртокласниците да класифицират творческите задачи по следните признаци:

  • според математическото им съдържание,
  • според дидактическата цел;
  • според дейността, която лежи в основата на изпълнението им;

Решаване на геометрични и алгебрични творчески задачи, които се решават с помощта на средствата от съответната математическа област, съответния понятиен апарат и усвоените творчески похвати. 

Литература:

  1. Тодоров, Ю., „Аудиовизуални и информационни технологии в образованието“, С., „Веда Словена – Ж. Г.“, 2009
  2. Тодорина, Д., Жирякова, П. Накъде след уроците, Технология на Извънкласна и извънучилищна дейност на учениците. Пл., 1995