razrabotki

Погасителна давност. 2 вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност на погасителната давност
 3. Срокове и погасителната давност
  • Видове давностни срокове
 4. Основанията за прекъсване на погасителната давност
 5. Изтичане на погасителната давност

Използвана литература:

 1. Джеров, Ал. „Гражданско право обща част“, София, Издателство Сиела, 
 2. Павлова, М., „Гражданско право обща част”, Издателство „Софи-Р“, С., 2002
 3. Рачев, Ф. Гражданско право, С., 2003.
 4. Витали Е. Таджер, В. „Гражданско право обща част“, София, Издателство Софи-Р, 2001.