Razrabotki

Подбор на персонал на фирма „Спийд Компютърс“

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Кратка история  и  характеристика  на  дейността на фирма ЕТ „Спийд Компютърс”
  2. Същност на управлението на човешките ресурси във фирма ЕТ “Спийд Компютърс”
  3. Подбор, разпределение, оценка, квалификация на кадрите

3.1 Планиране на човешките ресурси

3.2 Набиране

3.3 Подбор (селекция)

3.4 Ориентация

3.5 Обучение и развитие

3.6 Оценка

3.7 Стимулиране

3.8 Освобождаване

  1. Заключение

Приложения

Литература:

  1. Вачкова, Е. и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси - практически наръчник, РААБЕ, С., 2005
  2. Вачкова, Е„ Управление на човешките ресурси - българския и световен опит, С., 2007
  3. Владимирова, К., Управление на човешките ресурси - стратегии, стандарти, практики, УНСС, С., 2007
  4. Илиев, Й., Управление на човешките ресурси, Абагар, 2006