Razrabotki

Подбор на служители. Същност и начини на подбор

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - разработка

Съдържание:

  1. ПЛАНИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА.
  1. ПОДБОР, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ОЦЕНКА, КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ

2.1. Планиране на човешките ресурси

2.2 Набиране

2.3 Подбор (селекция)

2.4 Ориентация

2.5 Обучение и развитие

2.6 Оценка

2.7 Стимулиране

2.8 Освобождаване

  1. СЪЩНОСТ НА ПОДБОРЪТ НА КАНДИДАТИ

3.1. Изисквания

  1. МЕТОДИ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

            ПРИЛОЖЕНИЯ

Литература:

1. Вачкова, Е. и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси - практически наръчник, РААБЕ, С., 2005

  1. Вачкова, Е„ Управление на човешките ресурси - българския и световен опит, С., 2007
  2. Владимирова, К., Управление на човешките ресурси ~ стратегии, стандарти, практики, УНСС, С., 2007
  3. Илиев, Й., Управление на човешките ресурси, Абагар, 2006