Razrabotki

Подготовка на учителите в България и Финландия

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

  1. Подготовка на учители в България
  2. Същност на професионалната подготовка на учителя в България
  3. Подготовка на учители във Финландия

Използвана литература:

  • Бижков, Г., Н. Попов. Сравнително образование. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ С., 1994.
  • Герджикова, Н. Концептуалност и еклектика в рамковите документи за подготовка на учители с висше образование//Сп. Образование и технологии, 1/2010.
  • Голяма енциклопедия на страните. Северна Европа и Източна Европа. Mediasat Group, т. 3, 2007.
  • Жекова, Ст., М.Михайлов и др., Проблеми на професионалния труд и личноста на учителя , Бургас , 1992.
  • Михайлов, М., Психична готовност за учителската професия,София, 2000.
  • Тодорина, Д.., Марулевска, Кр. Педевтология. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2010.
  • Оханен Хуба, прессекретар на Министерството на образованието на Финландия- Еврокар-тотека, година ХІ, № 5, 2004