Razrabotki

Подкрепящо и рисково здравето поведение – изследвания, примери

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Рисково за здравето поведение
 3. Фактори формиращи рисковото поведение
 4. Примери на рисково поведение
 5. Превенция на рисково поведение сред децата и младежите
 6. Заключение

          

Използвана литература:

 1. Димитрова, Г. Релацията „Социална екология – девиантно-поведенчески статус на децата“//Сп. Педагогика, № 3/2007.
 2. Златанова, В. 1995. Семейството и девиантното поведение на непълнолетните. В: Социологически проблеми, 1995.
 3. Златанова, В. Нелигитимното насилие. ИК КВАЗАР.
 4. Миленкова, В. Образование и девиации. Бл., 2014.
 5. Манчева, Р. Социалните норми – детерминанти на девиантното поведение//Годишник по психология., Благоевград, № 3/2012.
 6. Петров, Г., Детската престъпност, 2000.
 7. Петров, Г. Детската престъпност. С., 2000.
 8. Попова, Сн. Възпитателни взаимодействия в семейството , С.,2000
 9. Станкова, М., Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст, НБУ, София, 2012.
 10. Чурукова, Л. Педагогика на девиантността. Бл., 2015
 11. Haggerty RJ (eds). 1994. Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for preventive, p. 127.