Razrabotki

Подходи за работа с деца от етнически малцинства

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Реферат - 11 страници


Съдържание

  1. Увод
  1. Особености на обучението в мултикултурна среда
  1. Педагогически подход при работа с деца от етнически малцинства
  1. Заключение

Използвана литература:

  • Андреев, М. Дидактика. С., 1987.
  • Бончева, К. Игрите – още една възможност за интеграция на ромските деца в училище. В: Добри педагогически практики за работа в мултикултурна среда. Кюстендил, 2013.
  • Иванов., И.Проблеми на интеркултурното образование. Шумен., 1997.
  • Попкочев, Тр., Сътрудничеството: Училище – ромско семейство. В: Добри педагогически практики за работа в мултикултурна среда. Кюстендил, 2013.
  • Сборник с правила за работа в интеркултурна среда. Панагюрище, 2013.
  • Чавдарова – Костова, С. Съвременни предизвикателства пред интеркултурното възпитание. С., 2010.