Razrabotki

Позитивни емоции и преживявания

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

 1. Същност на емоции и преживяванията
 2. Роля на положителни емоции и преживявания
 3. Заключение

Използвана литература:

 • Бакрачева, М. Идентичността в 3 стъпки. Парадигма, София, 2009.
 • Бакрачева, М., Бакалова, Д., Мизова, Б. Локусът на стимулите като предиктор на щастието, удовлетвореността от живота и психичното благополучие. В: Сб. материали от Юбилейна научна конференция с международно участие Здравеопазването през 21 век, 30.09–02.10.2010, Плевен, том 2,2010.
 • Вермюлин, С. EQ емоционална интелигентност за всеки. Издателство „Кибеа“, С., 2008.
 • Георгиев, Л. Психика и здраве. Бл., 2005.
 • Георгиев, Л. Психика и здраве. Бл., 2005.
 • Стаматов. Р. Психология на човека. 2003.
 • Голман. Д. Емоционална интелигентност. С., 1997.
 • Голман, Д. Емоционална интелигентност. Издателство „Кибеа“, С., 2000.
 • Голман, Д. Емоционална интелигентност“, ИК “Изток-Запад, София, 2011.
 • Десев, Л. (2003). Речник по психология. София: Издателство 2003.
 • Мадолев, В. Воля. Поведение. С., 2008.
 • Стаматов, Р. Психология на човека. Издателска къща „Хермес“, Пл., 2005.
 • Лисийска, Здравка. Методика за формиране на творчески художествно-конструктивни способности у учениците от начална училищна възраст. ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ, С.1994.
 • Костадинова, И. Дефиниране на категориите „емоционална и социална интелигентност” за целите на практикоприложни изследвания. Научни трудове на Русенския университет (Том 52). 2013.
 • Хансард, Кр. Тибетско изкуство на позитивно мислене. Издателска къща „Хермес“, С., 2006.
 • Янкулова, Й. (2012). Педагогическа психология. София: Парадигма.