Razrabotki

Политическите лидери се раждат или създават?

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Анализ - 11 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Политическо лидерство от гледна точка на науките
  3. Теории за обяснение на явлението „Политическо лидерство“
  4. Фактори, които оказват влияние за израстването на политическите лидер
  5. Политически лидери се раждат или се създават

Използвана литература:

  • Митев, Т., Основи на политическите науки. Политология. С., 2001.
  • Пеев, И. “Политическа психология” ,  С., 2000.
  • Янков, Г. Политология. Университетско издателство „Стопанство“, С., 2001.