Razrabotki

Политически аспекти на националната сигурност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - научна разработка

Съдържание:

 1. Увод
 1. Същност на политическите аспекти на националната сигурност
 1. Анализ на стратегия за национална сигурност на Република България
 1. Правилна научно обоснована политика за национална сигурност
 1. Заключение

Използвана литература:

 1. Бахчеванов, Г. “Система за национална сигурност” В.а “Г.С.Раковски”. С., 2007
 2. Величков, Ив., "Сигурността в административнотериториалната единица", Изд. „Екопринт”, С., 2006
 3. Георгиев, Хр., Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век.
 4. Генов Г. ред. Алтернативи на политиката за сигурност на Република България в условията на демократичен преход, С., 1998
 5. Слатински, Н. “Националната сигурност-аспекти,анализи, алтернативи”.С.,2004
 6. Величков, Ив., и кол., ."Сигурност", изд. „Екопринт”, С., 2002