Razrabotki

Политическо лидерство

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Политическо лидерство от гледна точка на науките
  3. Дефиниции за политическо лидерство
  4. Изучаване на политическото лидерство
  5. Теории за обяснение на явлението „Политическо лидерство“
  6. Фактори, които оказват влияние за израстването на политическите лидери

 

Използвана литература:

  • Митев, Т., Основи на политическите науки. Политология. С., 2001.
  • Пеев, И. “Политическа психология” ,  С., 2000.
  • Янков, Г. Политология. Университетско издателство „Стопанство“, С., 2001.