Razrabotki

Понятие за група. Групата като обект на социална подкрепа

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Определение за малка социална група
 3. Класификация на малките групи
 4. Групата като обект на социалната подкрепа
 5. Същност на дейностите на социална работа с група
 6. Заключение

Използвана литература:

 1. Алексиев, Ив.  „Социална психология”, Велико Търново, 2011.
 2. Будева, С., Радев, Н. Социални умения. Издателство „Фабер“, В. Търново, 2005.
 3. Градев, Д.,  Людмила Андреева. ”Социална психология – христоматия”.  Изд. Дилок. София, 2001.
 4. Михайлова, Р. Германския опит с детските институции. Издателство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015.
 5. Сотиров, Ч., Люцканова, Е. Системата „Двигателя готовност“ – фактор за социализацията на децата в предучилищна възраст. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014
 6. Салтирова, С. Предизвикателства при дефиниране на понятието „социално изключване“//Сп. Правен преглед, бр. 3, 2017