razrabotki.net

Понятие за данък. Функции и роля на данъците

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Понятие за данък
 2. Същност на данъчното облагане.
 3. Данъчна система и данъчна политика
 4. Функции на данъка
 5. Принципи на данъчното облагане
 6. Видове данъци:

Преки и косвени данъци

 

Литература:

 1. Славчев, З., „Данъчен процес”, С., 2004
 2. Славков Б. и др., Данъчно облагане за 2007г., ИК“Труд и право”, С.,2004г.
 3. Динев Д., Модерният вътрешен контрол, С., 1999г.
 4. Ф. Ноймарк Цит. по В. Адамов и В. Стоянов; Цит. изт.; стр.58
 5. Петков, Г., Мермерска, Л., Кондарев, И., «Новото данъчно законодателство през 2007г». изд. на ИК “Труд и право”, С., 2004г.;