Razrabotki

Понятие за корупция. Видове корупция

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - теоретична разработка

Съдържание

  1. Увод
  1. Понятие за корупция
  1. Корупцията като обществен феномен на прехода към демокрация в България.
  1. Видове корупция
  1. Заключение

Използвана литература:

1. Иванов, В., Интелигентна система за национална сигурност. Възможности, подходи, решения. С., 2015

2. Петрунов, Г. Изпиране на пари. Мащаб, ефекти, публични политики. Издателство „Комплекс“ УННС, С., 2016

3. Петрунов, Г. противодействие на изпирането на пари. Издателство „Комплекс“ УННС, С., 2013