razrabotki

Понятие за правна норма. Видове правни норми

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Понятие за правна норма.
  2. Същност на правната норма
  3. Основни черти на правната норма
  4. Видове правни норми

4.1. Класификация на правните норми

Литература:

  1. Колев, Тенчо, „Въведение в правото”, С., 2005
  2. Милкова, Д., „Обща теория на правото“, С., 2010
  3. Станин. М. „Обекти на правна действителност“. Бл., 2009
  4. Ташев, Росен, „Обща теория на правото. Основни правни понятия”, С., 2010