razrabotki

Понятие за правно отношение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Понятие за правно отношение
 3. Теории за правното отношение

3.1. Теорията за правното отношение като единство от фактически и правни елементи.

3.2. Теорията за правното отношение като самостоятелно обществено отношение.

 1. Същност на правното отношение
 2. Структура на правното отношение

5.1. Субекти на правоотношението

5.2. Съдържание на правоотношението

5.3. Обекти на правоотношението

          5.4 Субективни права и правни задължения 

 1. Видове правни отношения

Литература:

 1. Бойчев. Георги. Лекционен курс по Обща теория на правото.
 2. Бойчев, Г. - „Правният институционализъм”. С., 2008.
 3. Ганев. Венелин. Учебник по Обща теория на правото. С, 1990.
 4. Милкова, Д. – „Обща теория на правото”, С., 2000.
 5. Ташев, Р. – „Обща теория на правото”, С., 2004.