Razrabotki

Понятие за правонарушение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание

 

 1. Увод
 2. Понятие за правонарушение
 3. Състав на правонарушението
 4. Обективна и субективна страна на правонарушението
 5. Заключение

Използвана литература:

 • Бойчев, Г. Правонарушение. София, 1998
 • Бойчев, Г. Правонарушение. С.: Юриспрес, 2003
 • Бойчев, Г. Юридическа отговорност. София, 1994
 • Ганев, В. Цит. съч., с. 62
 • Големинов, Ч. Неоснователно обогатяване според българското облигационно право. С., 1978.
 • Колев, Т. Теория на правото, С.: Сиела, 2015
 • Колев, Т. Въведение в правото. София, 2005
 • Милкова, Д. Обща теория на правото. С., 2007
 • Михайлова, М. Теория на правото. София, 2002
 • Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия. С., 2010